Τεχνολογικός Εξοπλισμός

Η διαδικασία διαλογής -επεξεργασίας κερασιού στην ΥΑΚΑ ΙΚΕ γίνεται με τη βοήθεια οπτικού διαλογέα (calibrator) τελευταίας τεχνολογίας.

Αμέσως μετά την παραλαβή των φρεσκοκομμένων κερασιών από τους παραγωγούς, όπου και ξεκινάει η καταγραφή-ιχνηλασιμότητα, το κεράσι μπαίνει σε διαδικασία shock με ψέκασμα παγωμένου νερού μέσω Hydrocooler και στη συνέχεια τα κεράσια μεταφέρονται στον διαλογέα τμηματικά δημιουργώντας LOTS.

Κάθε ένα κεράσι σαρώνεται και φωτογραφίζεται 35 φορές, ελέγχοντας έως και το 75% της επιφάνειάς του, διαχωρίζεται ανά μέγεθος, χρώμα και ποσοστό defect (χτυπήματα, σκασίματα κλπ) και καταλήγει σε 14 εξόδους - ταινίες όπου ακολουθεί η τελική διαλογή από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας.

Η ιδιαίτερη τεχνολογική καινοτομία του συγκεκριμένου διαλογέα - καλιμπραδόρου είναι ότι με τη χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας μπορεί να διακρίνει την «εσωτερική αιμορραγία» - σήψη του καρπού.

Τεχνολογικός Εξοπλισμός